Search

Skip to content

petherronestdetigoodreleveamarmeo.xyz

with you agree. something also..

Category: Rock

Clyw Ni Fwyn Waredwr - Dai Jones (2) - Ar Eich Cais (CD, Album)

9 thoughts on “ Clyw Ni Fwyn Waredwr - Dai Jones (2) - Ar Eich Cais (CD, Album)

  1. ­­Galw ar Aelodau’r Cynulliad i Ail-Egnïo CymruHeddiw, ar ran grŵp eang, mae’r Athro Emeritws Gareth Wyn Jones o Brifysgol Bangor wedi anfon llythyr agored at holl aelodau’r Cynulliad yn galw arnynt i fynd i’r afael â’r argyfwng amgylcheddol cyfredol sy’n deillio o gynhesu byd eang. Mae’r llythyr yn galw am bolisïau cadarn i leihau ein galw am ynni ac i ddatblygu ein adnoddau.
  2. C: Beth oedd eich barn chi am yr adborth? A: Roedd peth o’r adborth yn adeiladol ond roedd rhywfaint wedi’i seilio ar gamsyniadau a phryderon ein bod yn symleiddio’r cwricwlwm. Bu rhaid i ni fod yn weddol gadarn. Mae dwy flynedd a hanner o drafodaethau brwdfrydig wedi digwydd cyn heddiw.
  3. Natur a Ni. Ymunwch gyda Morgan Jones a'i westeion o Stâd Garreglwyd i drafod bywyd gwyllt yr wythnos mewn cyfres newydd sbon. Beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd chi, yn yr ardd neu wrth fynd am dro, byddwn ni'n dathlu'r berthynas rhwng Natur a Ni.
  4. Jul 01,  · Check out Ar Eich Cais by Amrywiol / Various Artists on Amazon Music. Stream ad-free or purchase CD's and MP3s now on petherronestdetigoodreleveamarmeo.xyzinfo Cyflwyniad Dai Jones. by Dai Jones. Cyflwyniad Dai Jones by Dai Jones. Listen Now Buy: £ In MP3 Basket View MP3 Basket 2. Clyw Ni Fwyn Waredwr. by Katie Wyn Jones. Clyw Ni Fwyn Waredwr.
  5. Ac mae sylw ar dudalennau 3 i’r ddelwedd niweidiol o Gymru sydd i’w gweld ar y sgrîn a sylw ar dudalen 26 i’r hyn allai’n cyfryngau fod. Llun: Welsh Football Fans For Independence. Oes, mae rhywbeth ar y gweill! (Mae papur misol Y Cymro ar gael yn eich siop leol-rhifyn Mawrth allan rwan).
  6. Mae HANSH, gwasanaeth ar-lein ffurf fer S4C, am roi blas go iawn o newyddiaduriaeth i’w gwylwyr.
  7. Sep 16,  · Ar drywydd eich cyndeidiau Papurau galwad i’r gad Y dynion cyntaf i’w galw i’r frwydr ym oedd milwyr rhan-amser y Fyddin Diriogaethol a chyn-filwyr a morwyr oedd bellach yn sifiliaid.
  8. Bywgraffiad. Ganwyd Dic Jones yn Nhre'r-ddôl yng ngogledd Ceredigion, a threuliodd ran helaeth o'i oes yng ngodre Ceredigion, yn ffermio'r Hendre, Blaenannerch, 5 milltir i'r gogledd o Aberteifi. Dysgodd ei grefft fel bardd gwlad gan Alun Cilie.. Daeth Dic Jones yn adnabyddus y tro cyntaf pan enillodd gadair Eisteddfod yr Urdd bum gwaith yn olynol yn ystod yr au.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

petherronestdetigoodreleveamarmeo.xyz

All rights reserved.